Laboratorium A-CONECT Anna Garwol-Porosa rozpoczęło swoją działalność w zakresie wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w czerwcu 2010 roku.

Od początku istnienia firmy jej priorytetem jest jakość oferowanych usług i pełne zadowolenie Klientów.
Zastosowane w firmie techniki w procesie świadczenia usług pomiarowych pól elektromagnetycznych oraz wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu zapewniają wymaganą dokładność i powtarzalność pomiarów oraz zgodność z właściwymi przepisami.

Wysoko wykwalifikowany personel A-CONECT jest niezależny od jakichkolwiek handlowych, finansowych i innych nacisków oraz wpływów wewnętrznych i zewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość i wyniki pracy.

A-CONECT posiada Klientów na terenie całej Polski. Klientami firmy są przede wszystkim podmioty posiadające i nadzorujące urządzenia wytwarzające pola elektromagnetyczne.
Laboratorium pracuje w systemie nieokreślonego czasu pracy, wykonując swoje usługi elastycznie, na obiektach udostępnianych przez Klientów. W warunkach biurowych wykonywane są stosowne obliczenia i sprawozdania z pomiarów.

Laboratorium skutecznie ustanowiło, wdrożyło i utrzymuje system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” czego potwierdzeniem jest certyfikat akredytacji z dnia 06.09.2019 r. potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji.

 


Copyright 2021 © A-CONECT Anna Garwol